Ze skierowaniem czy bez

Zanim udamy się do lekarza specjalisty, warto wiedzieć, na jaką specjalistyczną pomoc medyczną możemy liczyć bez wcześniejszego uzyskania skierowania.
 
Bez skierowania można bowiem skorzystać z porady u specjalisty:

 • ginekologa-położnika
 • okulisty
 • dermatologa
 • onkologa
 • psychiatry
 • stomatologa
 • wenerologa

Skierowanie również nie jest wymagane u:

 • osób zakażonych wirusem HIV
 • osób chorych na gruźlicę
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych

oraz w razie konieczności:

 • leczenia odwykowego - dotyczy to osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych
 • udzielenia pomocy w związku z wypadkiem, porodem, zatruciem, urazem lub innym stanem zagrożenia życia

W pozostałych przypadkach, aby skorzystać z bezpłatnej porady specjalistycznej potrzebne jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, tj. lekarzem, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych albo też lekarzem zatrudnionym w placówce lecznictwa ambulatoryjnego lub szpitalnego, która to placówka zawarła umowę z NFZ.

Pacjent sam może wybrać lekarza specjalistę (spośród lekarzy posiadających umowę z NFZ).
 

Jakie skierowanie?

Mamy dwa rodzaje skierowań:

 • na konsultację – na jego podstawie możemy jednorazowo skorzystać z wizyty u lekarza specjalisty;
 • na leczenie lub kontynuację leczenia – w jego wyniku zostajemy objęci opieką lekarską specjalisty i na następne wizyty przychodzimy już bez skierowania.

Jak długo ważne jest skierowanie?

Tak długo ważne jest skierowania, jak długo wymagamy porady specjalistycznej, czyli przez okres trwania choroby.

Gdzie wykonać badania wysokospecjalistyczne? 
Badania wysokospecjalistyczne typu: mammografia, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, badania endoskopowe, itd. wykonywane są na podstawie skierowania lekarza specjalisty.

Pacjent ze skierowaniem powinien udać się bezpośrednio do placówki świadczącej takie usługi. Lekarz specjalista ma obowiązek poinformować pacjenta o miejscu wykonywania wskazanych badań.