layout-wrota-lipiec2014-tlo-pustakostka

zdrowie.

 

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Międzynarodowy Kongres „Nauka w służbie Życiu”

LOGO Kongresu

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski oraz Fundacja "Życiu - Tak"  serdecznie zapraszają na:

 Międzynarodowy Kongres „Nauka w służbie Życiu” 

 21 i 22 czerwca 2019 r.  Rzeszów,  Filharmonia Podkarpacka

 

Czytaj więcej...

Konferencja szkoleniowa – problematyka chorób odkleszczowych

Zapraszamy na konferencję szkoleniową dla lekarzy medycyny pracy organizowaną wspólnie przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Al. Łukasza Cieplińskiego 4

Sala Audytoryjna (II piętro)

  

Celem konferencji jest przybliżenie problematyki chorób odkleszczowych występujących na terenie województwa podkarpackiego. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Za udział w konferencji będą przyznawane punkty edukacyjne dla lekarzy.

Szczegółowych informacji o konferencji udziela Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie – tel. 17 854 61 55.

 

Program konferencji do pobrania w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (zaproszenie 11 kwietnia 2019 r..pdf)Zaproszenie na konferencję[Zaproszenie na konferencję]301 kB

Konferencja szkoleniowa dla lekarzy medycyny pracy

Zapraszamy na konferencję szkoleniową dla lekarzy medycyny pracy organizowaną wspólnie przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy.

Konferencja odbędzie się w dniu 8 marca 2019 roku o godz. 12.00

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Al. Łukasza Cieplińskiego 4

Sala Audytoryjna (II piętro)

  

Celem konferencji jest omówienie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i zaleceń wydanych przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Za udział w konferencji będą przyznawane punkty edukacyjne dla lekarzy.

Szczegółowych informacji o konferencji udziela Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie – Pani Anna Hajduk tel. 17 854 61 55.

Program konferencji do pobrania w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Zaproszenie na Konferencję Szkoleniową.pdf)Zaproszenie na konferencję[Zaproszenie na konferencję]250 kB

Podsumowanie projektu "Kontakt w leczeniu"

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie realizujący zadanie w ramach Profilaktyki problemów zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa pod nazwą „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz jego rodziną”, finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, zakończył w dniu 8.12.2018r. etap szkoleniowy Projektu. W okresie od stycznia do grudnia 2018r. przeszkolono 2519 pracowników medycznych oraz niemedycznych, w tym m.in. pracowników pomocy społecznej, policji i sądów z Małopolski i Podkarpacia (przy założeniach Projektu max. 2520 osób).

Efektem projektu jest strona www.kontaktwleczeniu.pl, na której  można znaleźć wiele ciekawych materiałów dydaktycznych, w tym filmów edukacyjnych.

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o projekcie.pdf)Informacja o projekcie.pdf[ ]261 kB

Konferencja szkoleniowa - 14 kwietnia 2018 r.

Konferencja szkoleniowa ”Lekarz Medycyny Pracy wobec problemu zaburzeń oddechowych w czasie snu”. Zapraszamy na konferencję szkoleniową ”Lekarz Medycyny Pracy wobec problemu zaburzeń oddechowych w czasie snu” organizowaną wspólnie przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy.

Załączniki:
Pobierz plik (Program Konferencji 14.04.2018.pdf)Program konferencji[Program]515 kB

Czytaj więcej...

Podkarpackie Uzdrowiska z kontraktem NFZ

Podkarpackie uzdrowiska z kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia
" UZDROWISKO HORYNIEC "SP. Z O. O. HORYNIEC-ZDRÓJ SANATORYJNA 3
"UZDROWISKO IWONICZ" SPÓŁKA AKCYJNA IWONICZ-ZDRÓJ TOROSIEWICZA 2
"UZDROWISKO RYMANÓW" S.A. RYMANÓW-ZDRÓJ ZDROJOWA 48
CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA "SANVIT" ODDZIAŁ IWONICZ ZDRÓJ NZOZ IWONICZ-ZDRÓJ KS.J.RĄBA 1 
CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W HORYŃCU ZDROJU HORYNIEC-ZDRÓJ SANATORYJNA 2
FUNDACJA POMOC SANATORIUM UZDROWISKOWE "SOLINKA" ODDZIAŁ W POLAŃCZYKU POLAŃCZYK ZDROJOWA 16
GÓRNICZE SANATORIUM ZWIĄZKOWE "GÓRNIK" IWONICZ-ZDRÓJ KSIĘDZA JANA RĄBA 3 
N Z O Z SANATORIUM UZDROWISKOWE "PLON" SPÓŁKA Z O.O. POLAŃCZYK ZDROJOWA 32
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE "ATRIUM" POLAŃCZYK ZDROJOWA 28
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE AMERPOL POLAŃCZYK ZDROJOWA 27
NZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE"BAJKA" BEATA KRUKOWSKA-BANIA HORYNIEC-ZDRÓJ SOBIESKIEGO 3
PRZEDSIĘBIORSTWO SANATORYJNO - TURYSTYCZNE "STOMIL" SPÓŁKA Z O.O. RYMANÓW-ZDRÓJ ŚWIERKOWA 1
SANATORIUM UZDROWISKOWE "PIAST" IWONICZ-ZDRÓJ KULCZYŃSKIEGO 5 
WSK "PZL-RZESZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA SANATORIUM UZDROWISKOWE "DEDAL" POLAŃCZYK ZDROJOWA 23

Ze skierowaniem czy bez

Zanim udamy się do lekarza specjalisty, warto wiedzieć, na jaką specjalistyczną pomoc medyczną możemy liczyć bez wcześniejszego uzyskania skierowania.
 
Bez skierowania można bowiem skorzystać z porady u specjalisty:

 • ginekologa-położnika
 • okulisty
 • dermatologa
 • onkologa
 • psychiatry
 • stomatologa
 • wenerologa

Skierowanie również nie jest wymagane u:

 • osób zakażonych wirusem HIV
 • osób chorych na gruźlicę
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych

oraz w razie konieczności:

 • leczenia odwykowego - dotyczy to osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych
 • udzielenia pomocy w związku z wypadkiem, porodem, zatruciem, urazem lub innym stanem zagrożenia życia

W pozostałych przypadkach, aby skorzystać z bezpłatnej porady specjalistycznej potrzebne jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, tj. lekarzem, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych albo też lekarzem zatrudnionym w placówce lecznictwa ambulatoryjnego lub szpitalnego, która to placówka zawarła umowę z NFZ.

Pacjent sam może wybrać lekarza specjalistę (spośród lekarzy posiadających umowę z NFZ).
 

Jakie skierowanie?

Mamy dwa rodzaje skierowań:

 • na konsultację – na jego podstawie możemy jednorazowo skorzystać z wizyty u lekarza specjalisty;
 • na leczenie lub kontynuację leczenia – w jego wyniku zostajemy objęci opieką lekarską specjalisty i na następne wizyty przychodzimy już bez skierowania.

Jak długo ważne jest skierowanie?

Tak długo ważne jest skierowania, jak długo wymagamy porady specjalistycznej, czyli przez okres trwania choroby.

Gdzie wykonać badania wysokospecjalistyczne? 
Badania wysokospecjalistyczne typu: mammografia, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, badania endoskopowe, itd. wykonywane są na podstawie skierowania lekarza specjalisty.

Pacjent ze skierowaniem powinien udać się bezpośrednio do placówki świadczącej takie usługi. Lekarz specjalista ma obowiązek poinformować pacjenta o miejscu wykonywania wskazanych badań.

Podkategorie

PODKARPACKIE FORUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2017

16 listopada 2017 godz. 9:00 – 15:00

Sala Audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Podkarpackiego  – ul. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

W dniu 2 marca 2017 roku Rada Ministrów w drodze rozporządzenia przyjęła do realizacji Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Przepisy prawa zobowiązują samorządy wszystkich szczebli do upowszechniania środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej, w tym zwiększania dostępności, zróżnicowania i unowocześniania usług medycznych, społecznych i aktywizacji zawodowej  dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie po kryzysach psychicznych. Podkarpackie Forum Zdrowia Psychicznego 2017 jest spotkaniem beneficjentów i ich rodzin oraz profesjonalistów, menadżerów, samorządowców  zajmujących się w różnej formie opieką psychiatryczną, oparciem społecznym i aktywizacją zawodową na terenie województwa podkarpackiego. Celem jest wymiana doświadczeń, ocena stanu aktualnego, identyfikacja potrzeb i zasobów instytucjonalnych oraz kierunków działań przy realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na Podkarpaciu.

Doświadczenia małopolskie

 

 „Rola Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie w opiece regionalnej i ponad regionalnej oraz rozwój lecznictwa środowiskowego”  -  Anna Depukat – specjalista psychiatra, zastępca Dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie

„Szpital Psychiatryczny - wyzwania organizacyjne w procesie adaptacji do potrzeb pacjentów . Relacje partnerskie z samorządami lokalnymi i NFZ - marzenie , możliwość  czy konieczność”  - Stanisław Kracik – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie

„Zintegrowane usługi medyczne, społeczne i aktywizacja zawodowa w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w programie PO WER 4.1 Deinstytucjonalizacja”  - Mariusz Panek – Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego LEONARDO w Krakowie

„Zintegrowane usługi medyczne, społeczne i edukacyjne w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w programie PO WER 4.1 Deinstytucjonalizacja”Dariusz Baran – Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia psychicznego Dziecka i Rodziny w Rzeszowie, partner Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego LEONARDO w Krakowie w projekcie.nauka w sluzbie baner

7.12__banerek_728x90NOWY.gif

mz logo

 

logo-nfz-rzeszow

 

nck-logo

 

rckk-logo

 ROPS banner 460

aktualizacja ppozp