Uczelnie wyższe

Wyższe uczelnie posiadające akredytacje Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego

Na terenie województwa podkarpackiego szkoleniem kadr medycznych zajmują się następujące uczelnie wyższe:
Kandydaci pragnący zdobyć kwalifikacje zawodowe w dziedzinie medycyny mogą również wybrać interesujące ich kierunki medyczne na uczelniach znajdujących się poza obszarem województwa podkarpackiego. Do ich dyspozycji są następujące uczelnie medyczne: