layout-wrota-lipiec2014-tlo-pustakostka

zdrowie.

 

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

We wrześniu odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego kolejne spotkanie Prezydium Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Jednym z punktów obrad były sprawy związane z przestrzeganiem szczególnych uprawnień kombatantów do świadczeń zdrowotnych. W związku z tym, że podmioty medyczne podległe Samorządowi Województwa otrzymały takie informacje, Prezydium zwróciło się z wnioskiem o wystosowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego do Starostów pism przypominających o obowiązku przestrzegania uprawnień kombatantów w podległych sobie podmiotach medycznych.

Zgodnie z powyższym wysłana została do starostw informacja następującej treści:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015 poz. 581 z późn. zm) w art. 47 c określa, że inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do:

  1. Korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych w aptekach;
  2. Korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych ambulatoryjnej opieki zdrowotnej co oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
  3. Uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia;
  4. W przypadku gdy udzielanie świadczeń nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielane w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia;
  5. Pisemnej informacji o wymienionych uprawnieniach do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rejestracji pacjentów, w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w aptekach.

background

nauka w sluzbie baner

7.12__banerek_728x90NOWY.gif

mz logo

 

logo-nfz-rzeszow

 

nck-logo

 

rckk-logo

 ROPS banner 460

aktualizacja ppozp