Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

W celu podniesienia w społeczeństwie świadomości o ryzyku wystąpienia nowotworów głowy i szyi, 3 lata temu Europejskie Stowarzyszenie Głowy i Szyi (EHNS-European Head and Neck Society) rozpoczęło kampanię profilaktyczno-informacyjno-edukacyjną pt. Make Seanse, której jedną z głównych aktywności jest realizacja Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Jego tegoroczna trzecia edycja pt.: Głośno i wyraźnie - zrozumieć i przeciwdziałać, przypada na okres 21-25 września br.

Popierając działania wspierające dążenia do zapewnienia chorym efektywnej opieki medycznej informujemy, że dodatkowe informacje nt. Tygodnia Profilaktyki oraz inne szczegóły dotyczące sposobu, w jaki można wesprzeć kampanię, są dostępne na stronie internetowej: www.makesensecampaign.eu oraz www.phnos.org.pl .